Συσκευασία

Πιστοποιημένη Συσκευασία

Certified for food, special pack

Σχεδιασμένη για την μεγαλύτερη προστασίας των αυγών μας

Συσκευασία

Μέσα σε πιστοποιημένη για τρόφιμα
συσκευασία των 12 αυγών
διατίθενται σε καταστήματα
προϊόντων διατροφής και όχι μόνο.

           Certified food package for 12 quail eggs, available at food stores

Διατίθεται Κουτί 8 δωδεκάδων
25€ + μεταφορικά

           Special designed carton for 8 x 12 packages available